Hero image

Tworzenie oprogramowania HRM

Zaprojektuj dedykowany system zarządzania zasobami ludzkimi i zwiększ wydajność swoich pracowników.

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR)

Przyspiesz procesy HR w Twojej firmie dzięki spersonalizowanemu oprogramowaniu do zarządzania zasobami ludzkimi (HR): Zwiększ efektywność, popraw zdolności uczenia się i podnieś wydajność pracowników.

Szukasz sposobu na automatyzację procesów związanych z wypłatami, nagradzaniem najlepszych pracowników, efektywnym rekrutowaniem lub pomocy w rozwoju pracowników? Nasze spersonalizowane rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi (HR), wyposażone w moduł zarządzania wynikami, mogą pomóc Ci w osiągnięciu tych celów i wielu innych.
Przyspiesz procesy HR w Twojej firmie dzięki spersonalizowanemu oprogramowaniu do zarządzania zasobami ludzkimi (HR): Zwiększ efektywność, popraw zdolności uczenia się i podnieś wydajność pracowników.

Osiągnij swoje cele biznesowe, rekrutując, szkoląc i utrzymując utalentowaną kadrę dzięki wdrożeniu nowych technologii i optymalizacji kosztów.

Zatrudnij nasz doświadczony zespół do tworzenia oprogramowania Human Capital i buduj aplikacje HRM dla sieci Web i urządzeń mobilnych, aby zwiększyć wydajność swoich działań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Szybciej osiągaj swoje cele biznesowe

Automatyzuj codzienną pracę, analizuj i przetwarzaj dużą ilość danych, aby efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi. Wyjdź poza ramy tradycyjnej pracy i skoncentruj się na rozwoju swojej wizji biznesowej.

Łatwiej zatrudniaj najlepsze talenty

Daj swoim menedżerom dodatkową przewagę w przyciąganiu najlepszych talentów dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, które usprawnia proces składania aplikacji, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i oceny kandydatów, bez względu na liczbę zgłoszeń.

Zwiększ wydajność pracowników

Zaprojektuj dedykowane rozwiązanie oprogramowania do zarządzania wydajnością pracowników, wspomóż swoich menedżerów w codziennej organizacji zespołu, zapewniając pracownikom łatwe narzędzie do śledzenia ich celów.

Contact us
Icon
+
Dostarczonych projektów
Icon
+
Lata doświadczenia
Icon
+
Certyfikaty & nagrody

Poznaj ludzi, którzy nam zaufali

Dowiedz się dlaczego liderzy z całego świata polecają pracę z naszymi zespołami programistów i programistek

Matthew O’Neill
Matthew O’Neill
CEO & Co-Founder, Samewave UK

Selleo has proven to be one of the best outsource development partners we've ever used. They are reliable, communicative, always helpful, consistently deliver to a high standard and are an absolute pleasure to work with too.

### Skorzystaj z naszej **wiedzy domenowej i technicznej** i stwórz **unikalne cyfrowe produkty**, które osiągną sukces rynkowy.
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

Skorzystaj z naszej wiedzy domenowej i technicznej i stwórz unikalne cyfrowe produkty, które osiągną sukces rynkowy.

Umów spotkanie

Jak rozpoczynamy współpracę

01

Podpisanie
NDA

W pierwszej kolejności podpisujemy umowę o poufności w celu ochrony Twojego pomysłu i informacji biznesowych.

02

Omówienie
celu biznesowego

Następnie lider techniczny i analityk biznesowy omówią z Tobą projekt i zbiorą informacje niezbędne do przygotowania estymacji.

03

Poznanie zespołu developerskiego

W kolejnym kroku możesz zapoznać się z zespołem, który będzie pracował na Twoim projekcie, ustalicie proces pracy i reguły komunikacji.

04

Podpisanie kontraktu i rozpoczęcie współpracy

Na tym etapie zespół jest gotowy, aby płynnie rozpocząć pracę w ustalonym terminie. Możemy wystartować projekt online lub spotkać się z Tobą na kilka dni, aby dopracować szczegóły projektu.

4.7/5.0
30 REVIEWS

Osiągnij z nami sukces w cyfrowym świecie

Zaangażowanie naszych zespołów przekłada się na jakość dostarczanego kodu i proponowanych rozwiązań. Chcemy byś traktował nas jak swojego partnera w rozwoju biznesu i aktywnie dążymy do tego by rozwiązania, nad którymi pracujemy odniosły globalny sukces.

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
nasz zespół

Już dziś możesz skorzystać z doświadczeń naszego zespołu!

Kadra zarządzająca oraz dyrektorzy techniczni w start-upach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach na całym świecie współpracuje z naszymi zespołami budując cyfrowe produkty sprzedawane w modelu SaaS lub optymalizując funkcjonowanie ich biznesów.

Napisz do nas
Poznaj nasz zespółTeam image
faq
Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR), znane także jako System Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRMS), to kompleksowe oprogramowanie, które automatyzuje cały cykl życia pracownika w organizacji. Odgrywa ważną rolę w firmach, umożliwiając skuteczne usprawnienie szerokiego zakresu zadań HR, takich jak rekrutacja, adaptacja nowych pracowników, zarządzanie danymi pracowników, wynagrodzenia, administrowanie świadczeniami pracowniczymi oraz zarządzanie zgodnością. Oprogramowanie HR pełni rolę scentralizowanej platformy, umożliwiając płynną koordynację i integrację tych istotnych procesów HR, co poprawia efektywność i dokładność w całej organizacji.

Oprogramowanie HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) odgrywa istotną rolę we współczesnych firmach, automatyzując i usprawniając procesy związane z zarządzaniem personelem. Oferuje szereg istotnych funkcji, które mają na celu uproszczenie zadań administracyjnych i zwiększenie ogólnej efektywności. Oto niektóre kluczowe funkcje oprogramowania HR:

  • System śledzenia kandydatów (ATS) do zarządzania procesem rekrutacji
  • Zarządzanie bazą danych i profilami pracowników oraz zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie wynikami i ocenami pracowników
  • Śledzenie czasu pracy i obecności
  • Przetwarzanie i zarządzanie wynagrodzeniami
  • Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi
  • Zarządzanie zgodnością i dokumentami
  • Zarządzanie urlopami i obecnościami

Te kluczowe funkcje oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi przyczyniają się do usprawnienia procesów HR, poprawy doświadczeń pracowników i optymalizacji ogólnej produktywności organizacji. Wykorzystując te funkcje, firmy mogą skutecznie radzić sobie z różnymi zadaniami związanymi z zarządzaniem personelem, umożliwiając profesjonalistom HR skoncentrowanie się na strategicznych inicjatywach i rozwoju pracowników.

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oferuje wiele korzyści dla organizacji, w tym:

Oprogramowanie HR może usprawnić i zautomatyzować różne procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja, wprowadzanie nowych pracowników, zarządzanie wydajnością i zarządzanie płacami. Automatyzacja ta oszczędza czas i redukuje obciążenie administracyjne dla działu HR, umożliwiając skoncentrowanie się na bardziej strategicznych inicjatywach i poprawę ogólnej wydajności w organizacji.

Dzięki oprogramowaniu HR organizacje mogą wprowadzić standaryzowane i transparentne zasady i procedury HR. Pomaga również w automatycznym rozpowszechnianiu zasad, śledzeniu zgodności i ułatwianiu samoobsługi pracowników, umożliwiając im dostęp i aktualizację informacji, składanie wniosków urlopowych i dostęp do dokumentów związanych z HR. Poprawia to komunikację między działem HR a pracownikami, jednocześnie zapewniając zgodność z polityką firmy i przepisami prawnymi.

Oprogramowanie HR zapewnia scentralizowaną bazę danych zawierającą informacje o pracownikach, takie jak dane osobowe, historia zatrudnienia, umiejętności i wyniki pracy. Dzięki temu zespoły HR mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji o pracownikach i zarządzać nimi, zapewniając precyzję i spójność w operacjach HR. Umożliwia to również efektywne planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz talentami poprzez dostarczanie informacji na temat umiejętności pracowników, potrzeb szkoleniowych i możliwości rozwoju kariery.

Oprogramowanie HR często zawiera funkcje dotyczące zarządzania wydajnością, takie jak ustalanie celów, ciągła informacja zwrotna i ocena wydajności. Narzędzia te umożliwiają menedżerom i pracownikom dostosowanie swoich celów, śledzenie postępów i udzielanie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, co sprzyja kulturze regularnych rozmów o wydajności i rozwoju w organizacji. Pozwala to również działowi HR na gromadzenie cennych danych dotyczących wydajności w celu oceny talentów, planowania sukcesji i identyfikowania potrzeb szkoleniowych.

Małe firmy mogą mieć mniejszą liczbę pracowników w porównaniu do większych korporacji, ale wciąż potrzebują oprogramowania HR z różnych powodów. Po pierwsze, oprogramowanie HR usprawnia i automatyzuje zadania administracyjne, takie jak przetwarzanie wynagrodzeń, zarządzanie danymi pracowników i śledzenie obecności, oszczędzając cenny czas i redukując błędy. Po drugie, zapewnia zgodność z prawem pracy i przepisami poprzez dostarczanie narzędzi do dokładnego prowadzenia dokumentacji, obliczania podatków i raportowania. Po trzecie, oprogramowanie HR umożliwia małym firmom skuteczne zarządzanie benefitami pracowniczymi, w tym planami ubezpieczeń, składkami emerytalnymi i zarządzaniem urlopami. Dodatkowo, ułatwia procesy rekrutacyjne i adaptacyjne, pomagając małym firmom przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników. Wreszcie, systemy zarządzania zasobami ludzkimi dostarczają cennych informacji i analiz, które wspomagają proces podejmowania decyzji, pozwalając małym firmom zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich i osiągnąć wzrost organizacyjny.

HRIS (System Informacji Kadrowej) i HRMS (System Zarządzania Zasobami Ludzkimi) to dwa odrębne, ale powiązane ze sobą systemy używane przez organizacje do zarządzania zasobami ludzkimi. HRIS koncentruje się głównie na gromadzeniu, przechowywaniu i organizowaniu danych i informacji dotyczących pracowników. Pełni rolę scentralizowanej bazy danych, która zawiera informacje takie jak dane demograficzne pracowników, historia zatrudnienia, korzyści i wynagrodzenia. Zapewnia kompleksowe spojrzenie na dane pracowników i umożliwia skuteczne raportowanie i analizę. Z kolei HRMS obejmuje nie tylko funkcje HRIS, ale również dodatkowe moduły do zarządzania różnymi procesami związanymi z zasobami ludzkimi. Zazwyczaj zawiera moduły do rekrutacji, podstawowych funkcji HR, zarządzania wynikami szkoleń i rozwoju oraz samoobsługi pracowników.

HRMS oferuje szerszy zakres narzędzi i możliwości do usprawnienia i automatyzacji operacji HR. Podczas gdy HRIS jest głównie związany z danymi, rozwiązania HRMS są bardziej zorientowane na procesy. HRIS skupia się na dokładnym i wydajnym przechowywaniu danych HR, zapewniając integralność i dostępność danych. HRMS natomiast ułatwia kompleksowe procesy HR, od rekrutacji do emerytury, poprzez integrację wielu funkcji HR w jednym systemie. HRIS jest często postrzegany jako system podstawowy, który zapewnia niezbędną infrastrukturę danych dla operacji HR. Pełni rolę wiarygodnego źródła informacji do generowania raportów, analizowania trendów i podejmowania decyzji opartych na danych. HRMS, dzięki swoim rozszerzonym funkcjom, wspiera strategiczne zarządzanie działaniami HR i zwiększa ogólną produktywność HR.

Contact image

Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Przesyłając ten formularz, zgadzasz się na nasząPolitykę Prywatności
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
lub